JavaScript Sintaksis

JavaScript sintaksisi - bu JavaScript dasturlari qanday tuzilganligi qoidalari to'plami.

JavaScript qiymatlari

JavaScript sintaksisi ikki turdagi qiymatlarni belgilaydi:

  • Ruxsat etilgan qiymatlar (let)
  • O'zgaruvchan qiymatlar (var)

JavaScript Let

JavaScriptda ruxsat etilgan qiymatlar uchun ikkita eng muhim asosiy sintaksis mavjud bular quyidagilar.

  1. Raqamlar o‘nli yoki o‘nli kasrsiz yoziladi:
13.15

1001

2. Satrlar ikki yoki bitta tirnoq ichida yozilgan matndir:

"Uzbek Devs"

'Uzbek Devs'

JavaScript o'zgaruvchilari

Barcha dasturlash tillari singari JavaScript da ham o'zgaruvchilar ma'lumotlar qiymatlarini saqlash uchun ishlatiladi. o'zgaruvchilarni e'lon qilish uchun var va let kalit so'zlarida foydalaniladi. const

let x;
x = 12;

JavaScript operatorlari

JavaScript qiymatlarni hisoblash uchun arifmetik operatorlardan  ( + - * /) foydalanadi:

(5 + 6) * 10

JavaScript o'zgaruvchilarga qiymatlarni belgilash uchun tenglikdan (=) foydalanadi:

let x, y;
x13;
y = 15;