JavaScript Satr

JavaScriptda string matnlarni saqlash uchun ishlatiladi. JavaScript string ga biriktirilgan qo'sh tirnoq ichida yozilgan nul yoki undan ortiq belgidir.

let text"Uzbek Devs";

Siz bitta yoki ikkita tirnoqdan foydalanishingiz mumkin:

let carName1 = "Uzbek Devs";  // qo'sh tirnoq
let carName2 = 'Uzbek Devs';  // yakka tirnoq

Agar siz matn tarkibida qo'sh tirnoqdan foydalansangiz siz bu matnni belgilash uchun yakka tirnoqda foydalanishiningiz mumkin va aksincha holatda ham foydalanish mumkin.

let answer1"o'zbek dasturchilari";
let answer2"Bu 'UzbekDevs'";
let answer3 = 'Bu "Uzbek Devs"';

Satr uzunligi

Satr uzunligini topish uchun o'rnatilgan length xususiyatdan foydalaning:

let text"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
let length = text.length;
console.log(length);
26

Agar bizda satr da ham qo'sh tirnoq ham yakka tirnoq uchrashi mumkin bo'lsa unday holsa qo'sh tirnoq va yakka tirnoqni quyidagicha yozamiz.

\' - yakka tirnoq (' ')

\'' - qo'sh tirnoq (" ")

\\ - backslash ( \ )

Tartib qatorga \" qo'sh tirnoq qo'shadi:

let text"Bizning jamoa \"UzbekDevs \" siz bilan.";

Qator qatorga \' bitta tirnoq qo'shadi:

let text'ma\'noli so\'z.';