C++ Break va Continue

Assalomu alaykum bugun siz bilan break va continue haqida gaplashib olamiz. Funksiyalar, Shart operatorlari va takrorlash operatorlarida ko'p qo'llaniladi.

C++ break

Siz allaqachon breakushbu darslikning oldingi bobida ishlatilgan iborani ko'rgansiz . Bu  switch darsligida ko'rgan edingiz "sakrashi" uchun ishlatilgan .

break - yakka holatda o'zi keladi. funksiya, shart operatori yoki tsikl ni ishini yakunlash uchun ishlatiladi.

Misol: 0 dan 10 gacha tsikl hosil qiling. Sanash jarayonida 4 - takrorlanishda tsiklni yakunlang.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 4) {
      break;
    }
    cout << i << "\n";
  } 
  return 0;
}
0 1 2 3

C++ continue

continue - yakka holatda kelib ushbu kalit so'zi kelganda undan keyin kelgan kodni o'tkazib yuboradi. tsikl da kelgan vaqtida undan keyin kelgan kodni o'tkazib yuborib tsiklni takrorlashni davom etadi.

Misol: 0 dan 10 gacha takrorlash amalga oshirib shunda 4 sonini chiqarmang.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  for (int i = 0; i <= 10; i++) {
    if (i == 4) {
      continue;
    }
    cout << i << "\n";
  }   
  return 0;
}
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Har ikkalasini vaziyatga qarab bir yoki bir necha marta ishlatishingiz mumkin.