C++ Mantiqiy (Boolean)

Assalomu alaykum C++ dasturlash tilida ko'pincha ikkita qiymayga ega bo'lgan ma'lumot turi kerak bo'ladi. bunday ma'lumot turi mavjudligi dasturchining ya'na bir yutug'i sanaladi. misol uchun.

  • HA YO'Q
  • ON / OFF
  • HAQIQAT / yolg'on

Buning uchun C ++ (1) yoki (0) boolqiymatlarni olishi mumkin  bo'lgan  ma'lumotlar turiga ega .true false

Mantiqiy o'zgaruvchilar faqat bool ma'lumot turi orqali e'lon qilanadi. qabul qiladigan qiymatlari true, yoki false.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  bool isCodingFun = true;
  bool isFishTasty = false;
  cout << isCodingFun << "\n";
  cout << isFishTasty;
  return 0;
}
1 0

Yuqoridagi misoldan siz true1,false =0.

bool - Ma'lumot turida siz sonlarni ham taqqoslab to'g'ri toki yolg'on qiymat qaytarishingiz mumkin.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int x = 10;
  int y = 9;
  cout << (x > y);
  return 0;
}
1

Mantiqil bool da siz ikki sonni ham bir biriga tengligini aniqlash mumkin. buning uchun == bilan amalga oshiriladi quyidagi misolga e'tibor bering.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int x = 10;
  cout << (x == 10);
  return 0;
}
1