C++ Takrorlash Operatori (While, Do While)

Assalomu alaykum bugun siz bilan takrorlash operatorlari qanchali ahamiyatga ega ekanligni o'rganamiz. Siz tasavvur qiling tizim yaratdingiz bu tizimga kirish uchun login parol tekshirmoqchisiz? login parolni mosligini tekshirish uchun ushbu takrorlash operatorlari juda qo'l keladi (Unutmang login parolni tekshirish uchun takrorlash operatorlaridan foydalanish optimal yo'l emas).

Takrorlash qadamini amalga oshirish uchun while kalit so'zidan foydalanamiz. shart orqali tskil hosil bo'ladi. quyidagi sintaksisni o'zingizga formula sifatida yodlab quying.

while (<Shart>) {
  // tsikl tanasi
}

Misol: while dan foydalanib 0 dan 7 gacha sonlarni ekranga chiqarish dasturini tuzish.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int i = 0;
  while (i <= 7) {
    cout << i << "\n";
    i++;
  }
  return 0;
}
0 1 2 3 4 5 6 7

Do/While Tsikl

do/while va while ikkisi ham tskil hisoblanadi. birinchisini ikkinchisidan farqli jihati shundaki birin do/while avval shartni bajarib keyin tekshiradi. while esa avval shart bajariladi agar to'g'ri bo'lsa tsikl tanasidagi kod ishlatiladi. quyidagi do/while sintaksisini yodda saqlashingiz zarur bo'ladi.

do {
  // tsikl tanasi
}
while (<Shart>);

Yuqoridagi Misoldagi shartga muafiq shuni biz do/while da ishlab ko'ramiz.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int i = 0;
  do {
    cout << i << "\n";
    i++;
  }
  while (i <= 7);
  return 0;
}
0 1 2 3 4 5 6 7
Unutmang! tskil aylanayotgan vaqtda bog'liq bo'lgan o'zgaruvchini o'zgartirishni unutmang. agar qiymatini o'zgartirmasangiz tsikl tugamaydi.