C++ Konstanta

Assalomu Alaykum hurmatli bo'lajak dasturchi bugun siz bilan konstanta(Contants) lar haqida gaplashib olamiz. O'zimizni qiziqtirgan bir nechta savolga javob topishga harakat qilamiz. Konstantalar yaratish C++ dasturlash tilida ishlatiladigan konstantalar haqida gaplashib olamiz.

Konstanta - bu o'zgarmas hisoblanadi. C++ dasturlash tilida o'zgarmaslarni e'lon qilish uchun const ko'makchi so'zidan foydalanib ( Ushbu o'zgaruvchini o'zgarmas deb e'lon qilamiz). Konstanta faqat qiymatini (olish) o'qish mumkin.
#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  const int n = 13;  // n ning qiymati doim 13 ga teng bo';adi 
  return 0;
}

Mumkin bo'lmagan hollarni ko'rib chiqamiz.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  const int n = 13;  // n ning qiymati doim 13 ga teng bo'radi
  n = 15;  // error: n bu yerda faqat o'qish mumkin
  cout << n;
  return 0;
}
​
In function 'int main()': 6.9: error: assignment of read-only variable 'n'

2 - qator: bu yerda o'zgarmasni o'zgartirishga urunilgan bunday holatga C++ komplyatori yo'l qo'ymaydi. va sizga yuqoridagi xatolik ekranini chiqaradi. Kontanstant e'lon qilishda etiborli bo'ling chunki dastur ishlash mobaynida ushbu indentifikator o'zgartirib bo'lmaydi agar o'zgartirishga harakat qilsangiz xatolikka yuz quyasiz.

Konstanta - e'lon qilishda ehtiyoriy tipga mansub o'zgaruvchini o'zgarmas deb e'lon qilish mumkin.
#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  const int age = 24;  // age (yosh) konstanta
  const string name = "MasterSherkulov";  // name (ism) konstanta
  const bool is_developer = true;  // is_developer (dasturchimi) konstanta
  const char is_char = 'M';  // is_char konstanta
  const float PI = 3.14;
}