C++ Shart Operatori

Assalomu Alaykum bugun siz bilan shart operatori haqida gaplashib olamiz. Shart operatori juda kerak hisoblanadi. Tizimga kirishda server yaratganizda ushbu shart operatoridan foydalanish ehtimolingiz 80% ni tashkil qiladi.

C++ dasturlash tilida matematikada qo'llaniladigan odatiy mantiqiy shartlarni qo'llab quvvatlaydi.

 • Kamroq: a <b
 • Kam yoki teng: a <= b
 • Kattaroq: a> b
 • Kattaroq yoki teng: a> = b
 • a == b ga teng
 • Teng emas: a! = b

C ++ quyidagi shartli iboralarga ega:

 1. ifAgar belgilangan shart rost bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun foydalaning
 2. elseAgar bir xil shart noto'g'ri bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun foydalaning
 3. else ifAgar birinchi shart noto'g'ri bo'lsa, sinov qilish uchun yangi shartni belgilash uchun foydalaning
 4. switchAmalga oshiriladigan ko'plab alternativ kod bloklarini belgilash uchun foydalaning

IF (Agar)

ifAgar shart bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan C ++ kodi blokini belgilash uchun bayonnomadan foydalaning  true.

if (<Shart>) {
  // Faqat to'g'ri bo'lgandagi holatni yozasiz
}
E'tibor bering, if kichik harflar bilan. Katta harflar (If yoki IF) xato keltirib chiqaradi.

Quyidagi misolda, 15 ning 13 dan katta ekanligini aniqlash uchun ikkita qiymatni sinab ko'ramiz, agar shart bo'lsa true, ba'zi matnlarni chop eting:

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  if (15 > 13) {
    cout << "15 soni 13 dan katta";
 }  
  return 0;
}
15 soni 13 dan katta

else (Aks Holda)

else Agar shart bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun foydalaning false.

if (<Shart>) {
  // Shart bajarilgan vaqtdagi operatorlar 
} else {
  // shart bajarilmagan holdagi kod blogini joylaysiz
}


#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int time = 20;
  if (time < 18) {
    cout << "Hayirli Kun.";
 } else {
    cout << "Hayirli Kech.";
 }
  return 0;
}
Hayirli Kech

else if (Aks holda agar)

else ifagar aks holda degan ma'noni berib birinchi yoki undan yuqori shartlar qanoatlantirmasa ushbu shart operatori ishlatiladi.

else if har doim undan oldin else if yoki if sahrt operatorlari keladi.
if (<Shart1>) {
  // Birinchi shart True bo'lsa u holda siz da ushbu blog kodingiz ishlaydi
} else if (<Shart2>) {
  // birinchi shart false bo'lsa ikkinchi shart true bo'lsa ushbu blog ishlaydi
} else {
  // ikki shart ham qanoatlantirmasa ushbu blog ishlaydi.
}


#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int time = 22;
  if (time < 10) {
    cout << "Hayirli Tong.";
 } else if (time < 20) {
    cout << "Hayirli Kun.";
 } else {
    cout << "Hayirli Kech.";
 }
  return 0;
}
Hayirli Kech.

Qisqa Shart Operatorlari.

C++ dasturlash tilini shunday bir imkoniyati borki bular birini imkoniyati shart operatorini qisqartirib . yozishdan iborat. Quyidagi formulani yod oling.

o'zgaruvchi= (shart) ? shart to'g'ri bo'lsa shart notug'ri bo'lsa;

Quyidagi kodga e'tibor bering.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int time = 20;
  if (time < 18) {
    cout << "Hayirli Kun.";
 } else {
    cout << "Hayirli Kech.";
 }
  return 0;
}

Qisqa tartibda yozish.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int time = 20;
  string result = (time < 18) ? "Hayirli Kun." : "Hayirli Kech.";
  cout << result;
  return 0;
}
Hayirli Kech.