C++ Chiqarish operatori

Assalomu Alaykum bugungi darsimiz qisqa bo'ladi bugun siz bilan C++ dasturlash tilida chiqarish operatori haqida gaplashamiz!

C++ dasturlash tilida cout kalit so'zi << bilan birgalikda chiqarish operatori yoziladi.
Operator - bu dasturlash tilida aniq bir maqsadga yo'naltirilgan. Ishni ma'lum qismini ya'ni C++ misol uchun chiqarish operatori, takrorlash operatori, shart operatorlari va bir qanchasini misol keltirsa bo'ladi. Operatorlardan so'ng ; bilan yakunlanadi. Ayrim operatorlar asosan {} figurniy qavus bilan bilan ishning ma'lum bir vazifani bajaradigan qismi yakunlanadi.

C++ dasturlash tilida chiqarish operatori uchun misol keltiramiz.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  cout << "Hello World! UzbekDevs";
  return 0;
}
Hello World! UzbekDevs

Siz C++ dasturlash tilida cout ni hohlagancha ishlatishingiz mumkin! Unutmang bu zaylda chiqarish operatorini ishlatish jarayonida har bir qatorda chiqadi. Quyidagi kodga nazar soling.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  cout << "Hello World!";
  cout << "I am UzbekDevs";
  return 0;
}
Hello World! I am UzbekDevs

Agar siz cout ikki marta qo'llashni hohlamasangiz endl qo'llab ketishingiz mumkin.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  cout << "Hello World!" << endl << "I am UzbekDevs";
  return 0;
}
Hello World! I am UzbekDevs
endl - End Line (qator oxiri) bunda kursor qator oxirida bo'lib shundagina keyin keladigan amal keyingi qatorga tushadi. Unutmang chiqarish operatoridan keyin ; ni yozishni unutmang.

Yana bir usuli ya'ni yangi qatorda yozish uchun! Yangi qatorni kiritish uchun siz quyidagi \n belgilarni ishlatishingiz mumkin. buni sayt ichida ya'ni "" ichida yozishingiz kerak bo'ladi.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  cout << "Hello World! \nI am UzbekDevs";
  return 0;
}
Hello World! I am UzbekDevs