C++ Funksiya parametrlari

Ma'lumot parametr sifatida funksiyaga o'tkazilishi mumkin bo'lgan qiymatlar. Parametrlar qavs ichida () beriladi. Istalgancha parametrlar ko'rsatishinigiz mumkin virgul bilan ajratilib beriladi. quyidagiga nazar soling.

void functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
  // funsiya tanasi
}

Quyidagi misolda siz string tipida parametr keladi va tuliq ism qilib qaytariladi.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
void myFunction(string fname) {
  cout << fname << " Sherkulov\n";
}
​
int main() {
  myFunction("Mister");
  myFunction("Master");
  myFunction("Farrukh");
  return 0;
}
Mister Sherkulov Master Sherkulov Farrukh Sherkulov

Parametrning standart qiymati.

Parametr ga standart qiymat yuklasa bo'ladi. buning uchun funksiya e'lon qilgan vaqtida = belgisi bilan e'lon qilinib ketadi. quyidagi misolga qarang.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
void myFunction(string fname, string lname="Sherkulov") {
  cout << fname << lname << "\n";
}
​
int main() {
  myFunction("Master");
  myFunction("Farrukh", "Hamzayevich");
  return 0;
}
Master Sherkulov Farrukh Hamzayevich

Izoh: lname parametrga qiymat yuklamasa ham bo'ladi. Yuklanmasa uning standart nomi sifatida (ya'ni qiymati sifatida)  lname="Sherkulov" nomi qabul qilinadi.

Bir nechta parametrlar.

Funktsiya ichida siz xohlagancha ko'p parametrlarni qo'shishingiz mumkin:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
void myFunction(string fname, int age) {
  cout << fname << " Sherkulov. " << age << " yoshda. \n";
}
​
int main() {
  myFunction("Mister", 13);
  myFunction("Master", 14);
  myFunction("Farrukh", 30);
  return 0;
}
Mister Sherkulov 13 yoshda Master Sherkulov 14 yoshda Farrukh Sherkulov 30 yoshda
E'tibor bering, bir nechta parametrlar bilan ishlaganda, funktsiyani chaqirish parametrlari bo'lgani kabi bir xil argumentlarga ega bo'lishi kerak va tiplari bir xil tartibda o'tkazilishi kerak.

Qiymat qaytarish.

voidOldingi misollarda ishlatiladigan kalit so'z, vazifasi qiymat qaytarilmaydigan funksiyalar oldidan qo'llaniladi. Agar qiymat qaytaradi vazifasi bo'lsangiz, siz void bir ma'lumot turini (masalan, foydalanish mumkin intstringva boshqalar) , va ishlatish  return funktsiyasi ichki kalit so'zni.
#include <iostream>
using namespace std;
​
int myFunction(int x) {
  return 5 + x;
}
​
int main() {
  cout << myFunction(3);
  return 0;
}
8

Endi ikkita parametrli funktsiyaning yig'indisini hisoblash funksiyasi.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int myFunction(int x, int y) {
  return x + y;
}
​
int main() {
  cout << myFunction(5, 3);
  return 0;
}

Siz shuningdek natijani o'zgaruvchiga saqlashingiz mumkin.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int myFunction(int x, int y) {
  return x + y;
}
​
int main() {
  int z = myFunction(5, 3);
  cout << z;
  return 0;
}
8