C++ Fayllar

C++ dasturlash tili nafaqat boshqa dasturlash tillarida ham fayllar bilan ishlash juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. C++ dasturlash tilida fstream standart kutubxonadan foydalaniladi. fstream dan foydalanish uchun <iostream>va<fstream> standart kutubxonalardan foydalaniladi.

#include <iostream>
#include <fstream>

fstream standart kutubxonasi ichida 3 ta obyekt mavjud.

Faylga yarating va yozing

Fayl yaratish uchun,  ofstream yoki  fstream ob'ektdan foydalaning va fayl nomini ko'rsating. Faylga yozish uchun kiritish operatoridan ( <<) foydalaning

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
​
int main() {
  // Faylni yaratadi yoki ochadi.
  ofstream MyFile("filename.txt");
  // Faylga yozadi.
  MyFile << "Hello World. MasterSherkulov.Uz";
  // Faylni yopadi.
  MyFile.close();
}

Nima uchun faylni yopamiz?

Bu yaxshi amaliyot deb hisoblanadi va keraksiz xotira joyini tozalaydi.

Faylni o'qing

Fayldan o'qish uchun, ifstreamyoki fstream ob'ektdan va fayl nomidan foydalaning. E'tibor bering, biz funktsiyani ( ob'ektga tegishli ) funktsiya whilebilan bir qatorda fayl satrini o'qish va fayl tarkibini chop etish uchun ishlatamiz.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main () {
  // Faylni yaratish
  ofstream MyWriteFile("filename.txt");
​
  // Faylga yozish
  MyWriteFile << "Hello World. uzbekdevs.uz";
 
  // Faylni yopish
  MyWriteFile.close();
​
  // String tipiga tegishli o'zgaruvchi yaratish
  string myText;
​
  // Text faylni o'qish
  ifstream MyReadFile("filename.txt");
​
  //  getline() funksiyasidan foydalanib faylni o'qish
  while (getline (MyReadFile, myText)) {
    // O'qilgan faylni qora ekranga chiqarish
    cout << myText;
  }
​
  // Faylni yopish
  MyReadFile.close();
}
Hello World. uzbekdevs.uz