C++ Identifikator

C++ dasturlash tilida o'zgaruvchilar alohida kalit so'zlar bilan nomlanadi. Misol uchun mastercpp kabi noyob nomlar Identifikator hisoblanadi. Identifikatorlar qisqa nomlar (x va y kabi) yoki ko'proq tavsiflovchi nomlar bo'lishi mumkin (yosh, master, cpp, teacher).

Dasturchi tomonidan o'zgaruvchio'zgarmasfunksiya lar uchun beriladigan ehtiyoriy nom bu Identifikator deyiladi.
IzohC++ dasturlash tilida Indentifikatorni yaratishda tavsiflovchi nomdan foydalanish tafsiya etaman. Misol uchun: int age = 24; yoki string name = "UzbekDevs";
UzbekDevs

C++ dasturlash tilida Identifikator misol keltiraman!

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  int age = 24; 
  string name = "MasterSherkulov"; 
  string country = "Uzbekistan";
}

Identifikator tanlanganda quyidagilarga ahamiyat berish kerak:

  • Iden tifikator lotin harflaridan boshlanishi shart;
  • Ikkinchi simvoldan boshlab raqamlardan foydalanish mumkin;
  • C++ da katta kichik harflar farq qiladi. Ya’ni quyidagilarning har biri alohida identifikator hisoblanadi:  KATTA, katta, KaTTa, kAttA, KattA, …
  • Probel C++ da so’zlarni ajratish uchun ishlatiladi. Shuning uchun identifikatorda probeldan foydalanib bo’lmaydi.
  • Xizmatchi (int, float, for, while kabi) so’zlardan identifikator sifatida foydalanib bo’lmaydi;
Eslatma: Identifikator tanlashda birinchi belgi sifatida «_» belgisidan foydalanmaslik tavsiya etiladi.