C++ For Tsikl

Assalomu alaykum hozirgi darsimizni qisman ma'noda olgingi darsda tanishgandiz. Takrorlash Operatori mavzusida bu haqida to'xtalib o'tgandik. bugun siz bilan yana bir stkil ni hosil qiladigan for takrorlash operatori haqida gaplashib olamiz.

Quyidagi hol for tsikli sintaksis ko'rinishi buni esda saqlashga harakat qiling.

for (shart 1; shart 2; shart 3) {
  // for tsikl tanasi
}

Misol ko'rib chiqamiz. Takrorlash Operatori da berilgan misoldagi kodni for tskilda yozamiz.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  for (int i = 0; i <= 7; i++) {
    cout << i << "\n";
  }
  return 0;
}
0 1 2 3 4 5 6 7

Misolni tahlili

1 - shart: tsikl aylanishi jarayonida bog'liq bo'lgan o'zgaruvchi qiymati beriladi. int i = 0;

2 - shart: tskilni aylanish davrini belgilaysiz. bunda asosan boradigan son beriladi. unutmang tsikl qadamiga teskari son quysangiz tskil tugamay.

3 - shart: tsikl qadami bo'lib har bir aylangan vaqtda tsikl bo'gliq bo'lgan o'zgaruvchining oshib boradigan qiymati tushuniladi.

Misol: 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni faqat juft sonlarni chiqarish dasturini tuzish.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  for (int i = 2; i <= 10; i = i + 2) {
    cout << i << "\n";
  }
  return 0;
}
2 4 6 8 10