C++ Ko’rsatkichlar

Ko'rsatkich. O'zining qiymati sifatida xotira manziliini ko'rsatuvchi (saqlovchi) o'zgaruvchilarga - ko'rsatkich o'zgaruvchilar deyiladi.

Masalan : Ko'rsatkichning qiymati

  1. 0x22ff40
  2. 0x22ff33
  3. va xakazo kabi xotiraning aniq qismi bo'lishi mumkin.

Boshqa o'zgaruvchilar kabi, ko'rsatkichlardan foydalanish uchun ularni e'lon qilish, toifasini aniqlash shart.

int *countPtr, count;

bu yerda countPtr - int toifasidagi ob'ektga ko'rsatkich, count esa oddiy butun (int) toifasidagi o'zgaruvchi. Ko'rsatkichlarni e'lon qilishda har bir o'zgaruvchi oldigan * qo'yilishi shart.

Maslahat: Ko'rsatkich o'zgaruvchilarini e'lon qilishning uchta usuli mavjud, ammo birinchi usul afzal ko'riladi:
string* mystring;
string *mystring;
string * mystring;

*operator ( dereference operatori) yordamida o'zgaruvchining qiymatini olish uchun ko'rsatgichdan foydalanishingiz mumkin :

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;int main() {
  string food = "Palov";  
  string* ptr = &food;    
​
  cout << ptr << "\n";
​
  cout << *ptr << "\n";
  return 0;
}
0x6dfed4 Palov