C++ Massiv

Assalomu alaykum bugun siz bilan massivlar haqida gaplashib olamiz. Bu bizlarga qanchalik kerak ekanligini his qilishimiz zarur hisoblanadi.

Massiv - bir xil ma'lumot turiga ega bo'lib bir nechta o'zgaruvchini har birini alohida e'lon qilish o'rniga. Bir o'zgaruvchiga bir nechta qiymat saqlash uchun ishlatiladi.

Massiv e'lon qilishda o'zgaruvchi turini aniqlang va shu bilan birga unga saqlanadigan element turlarini aniqlang.

string massiv[4];

Endi biz to'rta qiymatni o'ziga saqlash uchun mujjallangan massivni e'lon qildik. unga qiymat yuklash uchun qiymatlarni virgul bilan ajratib figurniy qavus ichida yoziladi. Quyidagiga e'tibor bering.

string massiv[4] = {"Master", "Sherkulov", "CPP", "course"};

Uchta butun sondan iborat qator yaratish uchun siz quyidagicha yozingiz zarur bo'ladi.

int myNum[3] = {913, 15, 96};
Eslatma: Massiv indekslari 0 dan boshlanadi: [0] birinchi element. [1] ikkinchi element va boshqalar.
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main() {
  string massiv[4] = {"Master", "Sherkulov", "CPP", "course"};
  cout << massiv[0];
  return 0;
}
Master

Massiv elementini o'zgartirish.

Muayyan bir elementni o'zgartirish uchun siz massiv elementining indeks raqamiga murojaat qilib o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main() {
  string massiv[4] = {"Master", "Sherkulov", "CPP", "course"};
  massiv[0] = "Farrukh";
  cout << massiv[0];
  return 0;
}
Farrukh

Massiv elementlari alohida chiqarish.

Massiv elementlarini alohida chiqarish uchun for tskil yoki boshqa takrorlash operatorlaridan foydalanishingiz mumkin. Esdan chiqarmang massiv lar bilan ishlashda ko'pinchi for tsikl dan foydalanishingiz maqsadga muoffiq hisoblanadi.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main() {
  string massiv[4] = {"Master", "Sherkulov", "CPP", "course"};
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    cout << massiv[i] << "\n";
  }
  return 0;
}
Master Sherkulov CPP course

Quyidagi misol har bir element indeksini uning qiymati bilan birga chiqaradi:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main() {
  string massiv[4] = {"Master", "Sherkulov", "CPP", "course"};
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    cout << i << ": " <<  massiv[i] << "\n";
  }
  return 0;
}
0: Master 1: Sherkulov 2: CPP 3: course

Massiv elementlari qiymatlarini kiritish!

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
​
int main() {
  string massiv[4];
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    cin >> massiv[i];
  }
  return 0;
}