C# Fayllar

File sinfi - fayl yaratish, nusxalash, o’chirish, ko'chirish va ochishning statik metodlarini taqdim etadi va FileStream obyektlarini yaratishda yordam beradi. File sinfi static bo’lib hech qanday konstruktorlarga ega emas va undan obyekt hosil qilib bo’lmaydi. Shuningdek, FileInfo dan farqli holda hech qanday xususiyatga ega emas.

FileInfo metodlari:

AppendAllLines -Faylga qatorlar qo'shadi va keyin faylni yopadi. Agar ko'rsatilgan fayl mavjud bo'lmasa, bu usul fayl yaratadi, belgilangan satrlarni faylga yozadi va keyin faylni yopadi.

AppendAllText -Faylni ochadi, belgilangan qatorni faylga qo'shadi va keyin faylni yopadi. Agar fayl mavjud bo'lmasa, bu usul fayl yaratadi, belgilangan satrni faylga yozadi, so'ngra faylni yopadi.

AppendText -UTF-8 kodlangan matnini mavjud faylga yoki ko'rsatilgan fayl mavjud bo'lmasa yangi faylga qo'shadigan StreamWriter yaratadi.

Copy -Mavjud faylni yangi faylga ko'chiradi. Xuddi shu nomdagi faylni qayta yozishga yo'l qo'yilmaydi.

Create-Belgilangan yo'lda fayl yaratadi yoki ustiga yozadi.

CreateText -UTF-8 kodlangan matnini yozish uchun fayl yaratadi yoki ochadi.

Decrypt -Joriy hisob qaydnomasi bilan shifrlangan faylni shifrlash usuli yordamida parolini ochadi.

Delete -Belgilangan faylni o'chiradi.

Encrypt -Faylni shifrlaydi, shunda faqat faylni shifrlash uchun foydalanilgan hisob qaydnomasi shifrini ochishi mumkin.

Exists -Belgilangan fayl mavjudligini aniqlaydi.

GetCreationTime -Fayl yaratilgan vaqtini aniqlaydi

GetLastWriteTime -Fayl o’zgartirilgan oxirgi vaqtni aniqlaydi

GetLastAccessTime - Fayl ishlatilgan oxirgi vaqtni aniqlaydi

Move - Belgilangan faylni yangi joyga ko'chiradi va yangi fayl nomini ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Open -Belgilangan yo'lda FileStream-ni o'qish / yozishga kirish huquqi bilan ochadi

ReadAllBytes -Ikkilik (binar) faylni ochadi, fayl tarkibini bayt qatoriga o'qiydi va keyin faylni yopadi.

ReadAllLines -Matnli faylni ochadi, faylning barcha satrlarini o'qiydi va keyin faylni yopadi.

ReadAllText - Matnli faylni ochadi, faylning barcha satrlarini o'qiydi va keyin faylni yopadi.

Replace -Belgilangan faylning tarkibini boshqa faylning tarkibiga almashtiradi, asl faylini o'chiradi va almashtirilgan faylning zaxira nusxasini yaratadi.

WriteAllBytes -Yangi fayl yaratadi, belgilangan baytlar qatorini faylga yozadi va keyin faylni yopadi. Maqsadli fayl allaqachon mavjud bo'lsa, uning ustiga yoziladi.

WriteAllLines -Yangi fayl yaratadi, faylga satrlar to'plamini yozadi va keyin faylni yopadi.

WriteAllText - Yangi fayl yaratadi, belgilangan satrni faylga yozadi va keyin faylni yopadi. Maqsadli fayl allaqachon mavjud bo'lsa, uning ustiga yoziladi.

File sinfi metodlaridan foydalanish juda oddiy:

using System.IO; //System.IO kutubxonasini qo’shish
File.SomeFileMetod(); //File sinfining biror metodi

Masalan mana bu misolni ko’ramiz:

using System;
using System.IO;

namespace UzbekDevs
{
  class Program
  {     
    static void Main(string[] args)
    {  
      // string text yozish
      string writeText = "Master Sherkulov";

      string writelines = "Java dasturini biladi." + Environment.NewLine +
          "UzbekDevs sayti asoschisi." + Environment.NewLine +
          "Saytda ko’plab qiziqarli maqolalari bor.";

      // fayl yaratish va unga text yozish
      File.WriteAllText("filename.txt", writeText+'\n'+writelines);  

      // fayldagi textni o'qish
      string readText = File.ReadAllText("filename.txt");

      // natijani ekranga chiqarish
      Console.WriteLine(readText);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Dastur natijasi:

Master Sherkulov Java dasturini biladi. UzbekDevs sayti asoschisi. Saytda ko'plab qiziqarli maqolalari bor.

Eslab qolish kerak bo'lgan narsalar:

  • Fayl sinfi - bu kamroq kodlash bilan jismoniy fayldan o'qish / yozish uchun statik sinf.
  • Static File klassi fizik fayllarni yaratish, o'qish/yozish, nusxalash, ko'chirish, o'chirish va boshqalarni o'z ichiga oladi.
  • Statik katalog klassi kamroq kodlangan jismoniy kataloglar uchun yaratish, nusxalash, ko'chirish, o'chirish kabi funktsiyalarni taqdim etadi.
  • FileInfo va DirectoryInfo sinfi statik File va Directory sinflari bilan bir xil funksiyalarni taqdim etadi.