C# Izoh

Ba`zan dastur kodida shunday matnlarni yozishga to`g`ri keladiki, bu matnlar dastur kodini o`quvchi uchun mo`ljallangan izoh bo`lib, u kompilyator tomonidan inobatga olinmaydi. C# da buni ikki yo’l bilan bajarish mumkin:

/*simvollarni izohini boshlaydi.*/simvollari izohni tugatadi. Bu ko`p qatorli izohlarni hosil qilishda, dasturning bir qismini tahrir qilishda foydalanish mumkin. /* */ izohlar ichma-ich bo`lmaydi.

//simvollarni izohini boshlaydi. Izoh o`zi boshlangan qator oxirida tugaydi. Bu usul qisqa izohlarni hosil qilishda foydali.

namespace UzbekDevs
{
   internal class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
            double a, b;
           Console.Write("a=");// Bu kod a ni ekranga chiqarib beradi
           a = double.Parse(Console.ReadLine()); // Bu a ni kompyuterga o'qityapmiz 
           Console.Write("b=");// Bu kod b ni ekranga chiqarib beradi
           b = double.Parse(Console.ReadLine());  //Bu b ni kompyuterga o'qityapmiz
           double c = a + b; // Qo'shish amalini bajaramiz
           Console.WriteLine("a+b=" +c);
           double d = a - b; // Ayirish amalini bajaramiz
           Console.WriteLine("a-b=" + d);
           double e = a * b; // Ko'paytirish amalini bajaramiz
           Console.WriteLine("a*b=" + e);
           double f = a / b; // Bo'lish amalini bajaramiz
           Console.WriteLine("a/b=" + f);
           Console.ReadKey(); 
       }
   }
}

Mana bu misol orqali izohlar to’g’risida sizga ma’lumot berdik.Bu yerdan ko’rinib turibdiki, izoh komplatsiya qilinmas ekan.Endi sizga vazifa ushbu kodni natijasini o’zingiz olasiz.Natijani olish qanaqa bo’ladi? Siz birinchi dasturni komplatsiya qilasiz <F5> tugmasi orqali.Keyin a va b larga qiymat berasiz.Qiymat berganingizdan so’ng, <Enter> tugmasini bosasiz va natija chiqadi. Biz sizga shunga o’xshash masalalarni o’zingiz mustaqil yechishni maslahat beramiz.Shunda sizda ko’nikma hosil bo’ladi.