C# Kirish

C# (C-Sharp) - .NET Framework platformasi uchun yaratilgan obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo’lib, 2000-yilda A.Haylsberg va P.Goldelar tomonidan yaratilgan. C# yaratilishida “har bir mavjud narsa – obyekt hisoblanadi” postulatasiga asos qilingan. Bu dasturlash tilini yaratishda A. Haylsberg va P. Goldelar C++ tilidagi kabi imkoniyatlarni va Java dasturlash tilidagi oddiylik va ko’rinishni birlashtirib yangi dasturlash tili yaratishni maqsad qilganlar va natijada C# dasturlash tili yaratilgan. Bu dasturlash tili o’zgarmas turg’un komponentli arxitekturaga va yuqori saviyadagi xavfsizlik kodiga ega. C # dasturlash tilining C++ va Java dasturlash tillari bilan xarakterli o'xshashlik tomonlarini quyida sanab o’tamiz:

Java Dasturlash tili bilan

 • obyekt yo'naltirilganlik (vorislilik)
 • interfeysi
 • xatoliklarni bartaraf qilish
 • ko’p oqimlilik (funksiyalilik)
 • nomlar
 • turlar turg’unligi
 • ko’p masalalik
 • xavfsizlik kodiga tegishli suzuvchi nuqtaning arifmetik amallari dastur kodini dinamik tiklash

С++ dasturlash tili bilan o’xshash tomonlari:

 • ko’p operatorlilik
 • xavfsizlik kodiga tegishli suzuvchi nuqtaning arifmetik amallari dastur kodini dinamik tiklash
 • soddalilik
 • ko`p komponentalilik
 • tushunarli interfeysi

Bugungi kunda C# dasturlash tili IT sohasidagi eng kuchli, tez rivojlanayotgan va talabga javob beradigan tillardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda unda turli xil dasturlar yozilgan: kichik stol dasturlaridan tortib to har kuni millionlab foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatadigan yirik veb-portallar va veb-xizmatlar.

Endi biz C# dasturlash tilida birinchi dasturimizni quramiz.

namespace Kirish
{
   internal class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           Console.WriteLine("Hello, World! UzbekDevs");
       }
   }
}