Python Funksiya

Funksiya faqat chaqirilgan vaqtda ishlaydigan kod blogi hisoblanadi. Funksiyaga parametrlar sifatida ma'lumotlarni uzatish mumkin. Funksiyalar muayyan bir vazifani bajarish uchun ishlatiladi. Kod yozish jarayonida yaratgan funksiyadan bir yoki bir nechta marta ishlatish yoki umuman ishlatmaslik imkoniyatiga egasiz.

Funksiya Yaratish

Python dasturlash tilida funksiya yaratish uchun def kalit so'zi yordamida yaratiladi. quyidagi misolga qarang.

def my_function():
  print("Hello UzbekDevs")

Funktsiyani chaqirish

Funksiyani chaqirishda uning nomidan foydalanamiz agar parametrlar bolsa parametrlarni junatamiz aks holda bo'sh () qavsdan foydalanamiz.

def my_function():
  print("Hello UzbekDevs")

my_function()
Hello UzbekDevs

Argumentlar

Funksiya beriladigan argumentlar funksiya nomi yonidagi qavs ichida keltirilib o'tilishi zarur. bunda siz belgilangan argumentlarni funksiyaga junatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Quyidagi misolda name argument junatib keltirilgan ismni "developer" degan so'zni qo'shib chiqaradigan funksiya yaratamiz.

def my_function(name):
  print(name" Developer")

my_function("Farrukh")
my_function("Qudrat")
my_function("Khushnud")
Farrukh Developer Qudrat Developer Khushnud Developer
Argumentlar ko'pincha Python hujjatlarida argsga qisqartiriladi.