Python Modul

Modul yaratish python dasturlash tilini kutubxonasi bilan bir xil deb hisoblash mumkin. Buni qisqacha qilib olganda bir qancha funksiyalardan tashkil topgan fayl hisoblasak bo'ladi. Modul yaratish uchun kerakli kodlar jamlammasini alohida faylga joylab uni chaqirish ishlatish mumkin.

Eslatma: Modul yaratishni dasturlash tilining kutubxonasi darajasiga tenglashtiradigan bo'lsak, siz o'z modulingizni yaratib kutubxona yaratish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

devsmodul.py

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

modulni chaqirish kutubxonani chaqirish bilan bir xil hisoblanadi.

import devsmodul

mymodule.greeting("Qudrat")

Moduldagi o'zgaruvchilar

Modulda yuqorida tavsiflanganidek funksiyalar, shuningdek, barcha turdagi o'zgaruvchilar (massivlar, lug'atlar, ob'ektlar va boshqalar) bo'lishi mumkin:

devsmodul.py

person1 = {
  "name""Farrukh",
  "age"26,
  "country""Uzbekistan"
}


import devsmodul

a = mymodule.person1["age"]
  print(a)

Modul nomini o'zgartirish

as Kalit so'zdan foydalanib, modulni import qilganingizda taxallus yaratishingiz mumkin

import devsmodul as mx
a = mx.person1["age"]
  print(a)

Dir() funksiyasidan foydalanish

Moduldagi barcha funksiya nomlarini (yoki o'zgaruvchilar nomlarini) ro'yxatga olish uchun o'rnatilgan funksiya mavjud. Funktsiya dir():

import platform

x = dir(platform)
print(x)
['DEV_NULL', '_UNIXCONFDIR', 'WIN32_CLIENT_RELEASES', 'WIN32_SERVER_RELEASES']
Eslatma: dir() funktsiyasi barcha modullarda, shuningdek o'zingiz yaratgan modullarda ishlatilishi mumkin .

Moduldan import qilish

from Kalit so'zdan foydalanib, moduldan faqat qismlarni import qilishni tanlashingiz mumkin. yoki modul tarkibidagi qismlarni barchasini chaqirish uchun import kalit so'zidan keyin * belgisini quysangiz bo'ladi.

mymodule.py

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

person1 = {
  "name""Akbar",
  "age"25,
  "country""Xorazm"
}

yuqorilda keltirilgan mymodule ni tarkibidagi bir qismni chaqirib olamiz.

from mymodule import person1

print (person1["age"]) # 25