Python Ma’lumot to’plami. Tuple

Python dasturlash tilida to'rtta ma'lumotlar to'plami mavjudTuple - bu o'zgarmas to'plam. Takroriy a'zolarga ruxsat beradi.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple)

Kvadrat qavs ichidagi indeks raqamiga murojaat qilib tuple elementlariga kirishingiz mumkin. Indekslash jarayonida ko'pgina obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillari singari 0 indeks dan boshlanadi.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])
banana

Kvadrat qavs ichida teskari indeks orqali ham murojaat qilsa bo'ladi. Misol uchun quyidagi misolga qarang. Teskari indekslash jarayonida oxirgi element -1 bo'ladi.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[-1])
cherry

Indekslar oralig'i

Siz indekslar oralig'ini qayerdan boshlashni va qayerda tugashini belgilash orqali belgilashingiz mumkin. Oraliqni belgilashda, qaytarilgan qiymat ko'rsatilgan elementlar bilan yangi ro'yxat tashkil qiladi.

thislist = ("apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango")
print(thislist[2:5])
('cherry', 'orange', 'kiwi')

Tuple qiymatlarini o'zgartirish.

Tuple lar yaratilgandan so'ng siz uning qiymatlarini o'zgartira olmaysiz. Tupllar o'zgarmasdir . Ammo vaqtinchalik echim bor. Siz katakchani ro'yxatga(List) aylantirishingiz, ro'yxatni o'zgartirishingiz va ro'yxatni orqaga qaytarishingiz mumkin.

x = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(x)
y[1] = "kiwi"
x = tuple(y)
​
print(x)
("apple", "kiwi", "cherry")

Tuble qiymatlarini tsikl orqali chiqarish.

Buning uchun bizga tsikl yordamida elementlarni ko'rib chiqishingiz mumkin for.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for x in thistuple:
  print(x)
apple banana cherry

Element mavjudligini tekshirish.

Belgilangan elementning katakchada mavjudligini aniqlash uchun in kalit so'zdan foydalaniladi.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
if "apple" in thistuple:
  print("Ha, 'apple' tuple ning ichida mavjud.")
Ha, 'apple' tuple ning ichida mavjud.

Tuple qancha element borligini aniqlash uchun quyidagi len() usuldan foydalaning

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(len(thistuple))
3

Ob'ektlarni olib tashlash

Tupllar o'zgarmasdir , shuning uchun siz undan narsalarni olib tashlay olmaysiz, ammo ichidagi elementni butunlay yo'q qilishingiz mumkin:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
del thistuple
print(thistuple)
Izoh: O'chirilgan Tupl o'zgaruvchini e'lon qilishda xatolik yuzaga keladi.
Traceback (most recent call last):   File "demo_tuple_del.py", line 3, in <module>     print(thistuple) #this will raise an error because the tuple no longer exists NameError: name 'thistuple' is not defined

O'zgaruvchilarni qo'shish.

Ikkita tuple o'zgaruvchini qo'shish uchun + (qo'shish ) amali bilan amalga oshiriladi.

tuple1 = ("a", "b" , "c")
tuple2 = (1, 2, 3)
​
tuple3 = tuple1 + tuple2
print(tuple3)
('a', 'b', 'c', 1, 2, 3)

tuple() konstruktor.

tuple tipiga o'tkazish uchun tuple() konstrukturidan foydalanib amalga oshirishmiz mumkin.

thistuple = tuple(("apple", "banana", "cherry"))
print(thistuple)
('apple', 'banana', 'cherry')

Tuple usullari.