Python Ma’lumot to’plami. Set

Python dasturlash tilida to'rtta ma'lumotlar to'plami mavjudSet- tartibsiz va indekslanmagan to'plam. Python-da to'plamlar figurniy qavslar bilan yoziladi.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(thisset)
Eslatma: To'plamlar tartibsiz, shuning uchun elementlarning qaysi tartibda paydo bo'lishiga amin bo'lmaysiz.

Kirish elementlari.

Siz indeks bilan yoki kalit so'zi bilan to'plamga kira olmaysiz. Lekin siz elementlarni tsikl orqali ko'rib chiqishingiz mumkin.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
for x in thisset:
  print(x)
cherry banana apple

Set to'plamda element mavjudligini tekshirish uchun quyidagicha yo'l qo'llasak bo'ladi.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print("banana" in thisset)
True

To'plam yaratilgandan so'ng, siz uning elementlarini o'zgartira olmaysiz, ammo yangi narsalarni qo'shishingiz mumkin.

To'plamga bitta element qo'shish uchun add() usuldan foydalaning . Agar siz to'plamga bir necha element qo'shmoqchi bo'lsangiz update() funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.add("orange")
print(thisset)
{'apple', 'orange', 'cherry', 'banana'}
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.update(["orange", "mango", "grapes"])
print(thisset)
{'orange', 'apple', 'grapes', 'cherry', 'mango', 'banana'}

To'plamda nechta element borligini aniqlash uchun len() funksiyasidan foydalanamiz.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(len(thisset))
3

To'plamdagi elementni olib tashlash uchun remove() yoki discard() usulidan foydalaning.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.remove("banana")
print(thisset)
Eslatma: Agar olib tashlanadigan element mavjud bo'lmasa, remove() xato yuzaga keladi. discard() funksiyasida xatolik yuzaga kelmaydi.

Quyidagi discard() usul yordamida "banan" ni olib tashlang :

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.discard("banana")
print(thisset)
{'cherry', 'apple'}

pop()Elementni olib tashlash uchun foydalanishingiz mumkin , ammo bu usul oxirgi elementni olib tashlaydi . Unutmangki, to'plamlar tartibsiz, shuning uchun qaysi element o'chirilishini bilmay qolasiz.pop()Usulning qaytish qiymati olib tashlangan element hisoblanadi.

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
x = thisset.pop()
print(x) # uchirilan holda
print(thisset) #oldingi holat
banana {'cherry', 'apple'}

Python dasturlash tilida ikki yoki undan ortiq to'plamlarni(set) ni qo'shish uchun bir nechta usullari mavjud. union() va update() kabi funksiyalardan foydalanishingiz mumkin.

Eslatma: Har ikki union()va update() har qanday ikki nusxadagi ma'lumotlar istisno qiladi.
set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}
​
set1.update(set2)
print(set1)
{1, 2, 3, 'b', 'c', 'a'}

set tegishli to'plamni yaratish uchun set() konstruktoridan foydalaniladi.

thisset = set(("apple", "banana", "cherry"))
print(thisset)
{'banana', 'cherry', 'apple'}

Python-da to'plamlarda ishlatishingiz mumkin bo'lgan o'rnatilgan funksiyalar to'plami mavjud.