Python Sinflari va Obyektlari

Python dasturlash tili obyekt ga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanib undagi deyarli hamma narsa o'zining xususiyatlari va usullari bilan obyektdir.

Sinf (class) yaratish

Sinf yaratish uchun class ko'makchi so'zidan foydalanishingiz mumkin. misol uchun quyidagi misolni keltiramiz.

class MyClass:
 x = "Uzbek Devs"

Obyekt yaratish

Biz obyekt yaratishimiz uchun yuqorida yaratgan MyClass sinfimizdan foydalanishimiz mumkin.

p1 = MyClass()
print(p1.x)
Uzbek Devs

__init__() funksiyasi

Yuqorida keltirilgan misollar eng oddiy sinf va obyekt hisoblanib ko'pchilik vaqtda qo'llanilmaydi. Sinflarning ma'nosini tushunishimiz uchun biz avvalambor __init__() funksiyasini tushunib olishimiz zarur hisoblanadi. Barcha funksiyalarda __init__() funksiyasi mavjud bo'lib, u har doim sinf ishga tushganda bajariladi.

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("Furqat"26)

print(p1.name)
print(p1.age)
Furqat 26
Eslatma: Funksiya __init__() har safar yangi obyekt yaratish uchun sinfdan foydalanganda avtomatik ravishda chaqiriladi.

Obyekt parametrlarni o'zgartirish

Siz quyidagicha obyekt parametrlarini o'rgartirishingiz mumkin.

p1.age40

Obyekt parametrlarni o'chirish

del p1.age