Python Operator

Operatorlar biron o'zgaruvchi yoki o'zgarmasni ustida ishlashimiz uchun kerak bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling o'tgan darsimizda biz mantiqiy (boolean) bilan tanishib chiqdik bunda ikki sonni yoki qiymatni taqqoslash operatori orqali True yoki False qiymatlarni oldik.

Python dasturlash tilida quyidagi operatorlar mavjud.

  • Arifmetik operatorlar
  • Tayinlash operatorlari
  • Taqqoslash operatorlari
  • Mantiqiy operatorlar
  • Identifikatsiya operatorlari
  • A'zolik operatorlari
  • Bitwise operatorlar

Python Arifmetik operatorlar

Umumiy matematik amallarni bajarish uchun biz arifmetik operatoridan foydalanamiz.

Python tayinlash operatorlari.

Belgilash operatorlari o'zgaruvchiga qiymatlarni belgilash uchun ishlatiladi:

Python taqqoslash operatorlari.

Taqqoslash operatorlari ikkita qiymatni taqqoslash uchun ishlatiladi:

Python mantiqiy operatorlari.

Mantiqiy operatorlar shartli gaplarni birlashtirish uchun ishlatiladi:


Python identifikatsiya qilish operatorlari.

Python-ga a'zolik operatorlari.

Python Bitwise operatorlari.