Python If … Else (shart amali)

Python dasturlash tili odatiy matematik mantiqiy amallarni qo'llab quvvatlaydi. demak bo'lar quyidagilar.

  • Teng: a == b
  • Teng emas: a! = B
  • Kamroq: a <b
  • Kichik yoki teng: a <= b
  • Katta: a> b
  • Katta yoki teng: a> = b

Yuqorida keltirilgan shartlarni bir necha xil ko'rinishda bir shart ichida keltirib o'tsangiz bo'ladi. Quyidagi ko'rinishda If shart amaliga misol keltirib o'taman.

a = 13
b = 15
if b > a:
  print("b son a dan katta")
b son a dan katta

Yuqorida keltirilgan misolni tasnifi quyidagicha va b o'zharuvchilar if amalini bajarish uchun kerakli bir qismi hisoblanadi. Shart bajarish jarayonida bilan ni solishtiradi agarda soni dan katta bo'lsa shart bajarilib ekranga b son a dan katta so'zi chiqadi.

Python dasturlash tilida if shart yoki boshqa amallarda uning tarkibiga kiruvchi qisim kodini yozish uchun berilayotgan operator oldidan bo'sh qism qoldiriladi. Eslang: C++ dasturlash tilida iffor va h.k amallar tarkibiga yozish uchun {} bilan tarkibiga olar edik!

Elif - "Aks holda agar" degan ma'nosi berib, undan oldingi keladigan if shart yolg'on qiymat qabul qilsa ushbu shartga o'tadi. Unutmang!!! elif ishlatishdan oldin doimo elif yoki if keladi.

a = 13
b = 13
if b > a:
  print("b soni a dan katta")
elif a == b:
  print("a va b teng.")
a va b teng.

else - "Aks Holda" degan ma'noni berib hech qanday shartni rost yolg'onligini tekshirmaydi. Yuqoridagi shartlar barchasi yolg'on qabul qilsa else ishlaydi. unutmang!! elif kabi yakka o'zi kelmaydi.

a = 13
b = 15
if b == a:
  print("b soni  a tang")
else:
  print("b soni a ga teng emas!")
b soni a ga teng emas!

IF qisqa shaklda

Agar siz if shart amalida qisqa shart tanasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz faqatgina bir qatorda yozishinigiz kerak bo'ladi.

if a > b: print("a b dan katta")
a b dan katta

IF...ELSE qisqa shakli

Qisqa shakli ya'ni if va else bir qatorda shakllantirish uchun shart amalimiz rost qiymat qabul qiladigan operatorlarni birinchi yozamiz so'ngra else bajariladigan operatorlarni kiritamiz.

a = 13
b = 15
print("A") if a > b else print("B")
B

AND

and mantiqiy amalida har ikkala shart rost qiymat qabul qilgandagina rost bo'ladi.

a = 13
b = 15
c = 19
if a < b and c > a:
  print("Ikkala shart rost qiymat qabul qildi!")
Ikkala shart rost qiymat qabul qildi!

OR

ormantiqiy amalida har ikkala shartdan hech bo'lmaganda birisi rost qiymat qabul qilgandagina rost bo'ladi.

a = 13
b = 15
c = 19
if a < b or c < a:
  print("Ikkala shartdan birisi rost qiymat qabul qildi!")
Ikkala shartdan birisi rost qiymat qabul qildi!

PASS

If shart tanasi bo'lishi mumkin emas, agar siz shart operatori tarkibida hech qanday amal bajarmoqchi bo'lmasangiz u holda siz pass qo'llashingiz mumkin.

a = 13
b = 15
if b > a:
  pass