Python Math

Python dasturlash tilida tayyor matematika amallarni bajarish uchun modul va funksiya lar mavjud bu modulning nomi math. Bu sizga raqamli amallarni bajarishda yordam beradi. Siz bilan bir qancha matematik funksiyalarni ko'rib chiqamiz.

min() va max()

Sonlarning eng kichik va eng kattasini topish uchun qo'llaniladi.

x = min(51025)
y = max(51025)

print(x)
print(y)
5 25

abs()

Berilgan qiymatni musbatini junatadi. U musbat bo'lsa ham musbat qaytaradi.

x = abs(-7.25)

print(x)
7.25

pow(x, y)

Funksiya x ning y chi darajasini hisoblab beradi. bunda siz ildiz osti sonlarni hisobla olish imkoniyatingiz bo'ladi.

x = pow(43)

print(x)
64

sqrt()

Funksiya berilgan qiymatni ikkinchi darajali ildiz ostini hisob kitob qilib beradi.

import math

x = math.sqrt(64)

print(x)
8

ceil()

Funksiya berilgan qiymatni yuqoriga qarab eng yaqin butun songa yaqinlashtiradi.

import math

x = math.ceil(1.4)
print(x) # 2

floor()

Funksiya berilgan qiymatni pastga qarab eng yaqin butun songa yaqinlashtiradi.

import math

x = math.floor(1.4)
print(x) # 1
1

Math moduli ichida bundanda ko'proq funksiyalar mavjud, biz keltirgan funksiyalar kamdek tuyilsa uzbekdevs.uz dagi maqolalar bo'limida o'zingizga tegishli maqola topa olasiz degan umiddamiz.