Python Satrlar

Python dasturlash tilida satrlar bitta yoki ikki qo'sh tirnoq ichida yoziladi. 'Salom' bilan "Salom" ikkisi ham bir xil hisoblanadi. Satrni qora ekranga chiqarish uchun print() funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.

print("Salom")
print('Salom')
Salom Salom

Satr turiga ega o'zgaruvchi yaratish.

Bir qatorli satrni o'zgaruvchiga biriktirish uchun to'g'ridan to'g'ri python dasturlash tilida uchramaydigan kalit so'zlarni ishlatmagan holda yozib ketsangiz bo'ladi.

a = "Hello"
print(a)
Hello

Ko'p qatorli satrni o'zgaruvchiga biriktirish.

Ko'p qatorli satrni biriktirish uchun 3 ta tirnoq tarkibida yozish imkoni mavjud. quyidagi misolga e'tibor bering.

a = """
Assalomu alaykum bugun siz bilan Python dasturlashini boshlaymiz.
Ustozinigiz yoki Yo'lboshchingiz.
Master Sherkulov
"""
print(a)
Assalomu alaykum bugun siz bilan Python dasturlashini boshlaymiz. Ustozinigiz yoki Yo'lboshchingiz. Master Sherkulov

Satrlar massiv hisoblanadi.

Boshqa ko'plab dasturlash tillari singari Python dasturlash tilida satrlar ifodalashda baytlardan iborat hisoblanadi. Biroq Python dasturlash tilida belgilar bo'yicha ma'lumot turlari mavjud emas, bitta belgini uzunligini shunchaki 1 deb qabul qilasiz. [] kvadrat qavs ichida ma'lumotlar ifodalanadi.

a = "Hello, World!"
print(a[1])

Satrni ma'lum bir qismini qirqib olish va uni biron bir o'zgaruvchiga yuklash uchun yoki bo'lmasam ekranga chop qilish uchun kvadrat qavs ichiga boshlanishi va tugashini yozamiz va ikkitali nuqta orqali bir biridan ajratiladi. [boslanish: tugash]

b = "Hello, World!"
print(b[2:5])
llo

Teskari qirqish uchun - dan foydalanamiz. Bunda oxirgi simbol indeksi birinchi yoziladi.

b = "Hello, World!"
print(b[-5:-2])
orl

Qator uzunligini olish uchun len()funktsiyadan foydalaning .

a = "Hello, World!"
print(len(a))
13

Satrni barcha elementlarini kichik qillish uchun lower() funksiyasidan foydalaniladi.

a = "Hello, World!"
print(a.lower())
hello, world!

Satrni barcha elementlarini katta qillish uchun upper() funksiyasidan foydalaniladi.

a = "Hello, World!"
print(a.upper())
HELLO, WORLD!

Satrlarda ishlatiladigan belgilar.