Python Massiv

Massiv bir vaqtning o'zida bir nechta qiymatlarni o'z ichiga oladigan maxsus o'zgaruvchidir. masalan quyidagi misolga qarang.

cars = ["Ford""Volvo""BMW"]

Massiv elementlarini o'qish

Massiv elementlarini o'qish jarayonida siz indeks ga murojaat qilishinigiz kifoya.

print(cars[0])
Ford
Eslatma: Massiv elementlari 0 dan indekslanadi.

Massive uzunligi

Massiv uzunligi len() ko'makchi funksiyasidan foydalanib topish mumkin.

x = len(cars)
3

Massiv elementlarini alohida o'qish

for in kommandasidan foydalanib massiv elementlarini ajratib alohida chop qilishingiz mumkin.

for x in cars:
  print(x)
Ford Volvo BMW

Massivga element qo'shish

append() Massivga element qo'shish uchun usuldan foydalanishingiz mumkin. Quyidagi misol ga etiboringiz qarating.

cars.append("UzAvto ;(")
Ford Volvo BMW UzAvto ;(

Massivga element olib tashlash.

pop() va remove() ko'makchi funksiyalaridan foydalanishingiz mumkin.

cars.pop(1)
cars.remove("UzAvto ;(")